Lesní klub Lileška

Pro koho je Lileška určena

Do LK Lileška přijímáme děti od 2,5 do 7 let, dolní hranice přijetí je závislá na citové vyspělosti a samostatnosti dítěte. 
Je možné si zvolit docházku 1 až 5 dnů a vybrat si, kterýkoli den v týdnu.
Přijímáme i děti neočkované a děti různých národností. 
Pro snadnější adaptaci umožňujeme rodičům navštěvovat školku s dítětem. 
Kapacita LKL je 19 dětí (max. 8 dětí na 1 průvodce).

V případě zájmu o docházku, tábory nebo Liščata, vyplňte přihlašovací formulář dole na stránce a nebo přijďte k nám, poprvé je to zdarma!

Otevírací doba

pondělí až čtvrtek
7:00 – 15:30

pátek 
English and Climb
Lezecké centrum Vertikon Zlín
8:00 – 13:00

Školné, stravné, kurzovné a svoz dětí

Příspěvek (školné) pokrývá odměny průvodců a provozní náklady (nájem, energie, výtvarný materiál, pomůcky a další).
Školné se platí měsíčně, vždy předem na následující měsíc (do 20. dne měsíce předchozího) a odvíjí se od domluvené docházky dítěte. Během letních prázdnin se školné neplatí.

Na vrácení nebo snížení příspěvku není právní nárok, jakékoli změny je nutno hlásit měsíc předem. V ceně není zahrnuto stravné, dopravné a vstupné na akce.
Našim záměrem je umožnit dětem, které nejsou plně očkované předškolní docházku. Z tohoto důvodu nemáme nárok na státní dotace a jsme převážně závislí na příspěvcích od rodičů. 

Den v Lilešce

7:00 sraz ve Zlíně, svoz dětí

7:30 příchod dětí, volné i řízené aktivity

9:30 společné přivítání – tematický kruh, svačina

10:30 odchod do „terénu“ (procházka a hry v přírodě)

 12:00 sdílení zážitků, oběd, odpočinek dětí, čtení, zpívání, relaxace

14:00 svačina, volné i řízené aktivity, vyzvedávání dětí do 15:30
(časy jsou orientační)

V případě přívětivého počasí se veškeré činnosti dějí venku, pouze na odpočinek jsme vždy vevnitř. V období dešťů a zimy odcházíme ven až kolem 10. hodiny, jíme i odpočíváme vevnitř.  V případě velkého deště nebo, když zima „zalézá za nehty“, se vracíme do tepla dříve. Otužilí zůstávají venku, zimomřiví se hřejí u kamen.

Zázemí tvoří myslivna s velkou hernou, kuchyní a dvěma záchody. Topíme si v krbových kamnech a temperujeme běžným plynovým topením.

Filozofie školky

 Dětská kreativita je nekonečná a nádherná. Je třeba ji chránit a podporovat. 

Jsme nadšení, když můžeme pozorovat děti v jejich přirozeném „flow“ a většinu času se snažíme nijak nezasahovat. Náš přístup ke vzdělávání je svobodný a respektující individuální povahy a potřeby dětí. Nade vše si ceníme volné hry a neomezené interakce mezi dětmi.
Dětem nabízíme pomoc, až když ji opravdu potřebují – plašší děti zaujmeme pomocí hry a tvořivých podnětů, pro akční děti fungujeme spíše jako rádci a odborní poradci v situacích, které se jim samotným nedaří zvládnout – při řešení konfliktů nebo když je výzva, kterou si vybraly příliš velká.

Děti jsou denně v živém spojení s angličtinou formou dětských písniček, her, či pokynů. V září necháváme prostor pro adaptaci a stmelené celé skupiny. Od října začíná celoroční kurz plavání v lázních Zlín, kde se kromě plavání učíme chovat ve společnosti (bezpečnost v blízkosti vozovky, cesta MHD a pod.). V zimně zajištujeme lyžařský výcvik a až slunce pálí, dovádíme na bazéně v Loukách. V pátek se přesouváme na Vertikon ve Zlíně, kde se věnujeme lezení a angličtině.

Team průvodců

Všichni naši průvodci ve svém životě nějakým způsobem kultivují umění „být v přítomném okamžiku“. Dokáží se pak snadno naladit na dětský svět a vést děti hravě a nenásilně.

Mgr. Vladislava Dordová – Lála, koordinátorka a jedna ze zakladatelek. Je máma, bývalá učitelka a ředitelka soukromé MŠ, má pedagogické vzdělání pro MŠ, první stupeň ZŠ a speciální pedagogiku. Absolvovala kurzy taneční pohybové terapie, dramaterapie, muzikoterapie, výchovy bez poražených a spoustu dalších workshopů a kurzů pro
práci s dětmi a osobní rozvoj. Je lektorkou tanečně pohybových aktivit a fitness. Hraje na ukulele, kytaru a klavír. Ráda tančí, chodí na výlety a „horolozí“. Díky cestování je také vrchní anglický mluvčí.

Mgr. Milan Klajn, vystudoval andragogiku, absolvoval terapeutický výcviku Solution Focus a je držitelem mnoha certifikátů z oblasti sportu, zdravovědy, výchovy a vzdělávání. Ve svém životě se věnuje nejen dětem, ale i seniorům, hendikepovaným lidem a mnoha dalším skupinám, především v sociální oblasti. Do Lilešky přišel původně jako rodič dcerky Dorotky a brzy zakořenil. Kromě přirozené autority s obrovskou náručí a pochopením má na starost výuku plavání a lezení. A jako správný mužský vzor zasvěcuje děti do práce okolo školky, kde je potřeba šroubovák, pila, sekera, ruce a nohy.

Školka funguje jako jedna velká rodina, kde jsou děti nedílnou součástí. Vše si děláme sami: uklízíme, opravujeme, vaříme, topíme v krbu, vymýšlíme program, komunikujeme, nakupujeme jídlo a pomůcky a hlavně jsme tu pro vás a vaše děti.

Co dětem nachystat

Podporují nás

 Největší díky patří našim rodičům
Rozhodli jsme se, že Lileška bude otevřená i pro neočkované děti a z tohoto důvodu jsme závislí na školném, které platí rodičové našich dětí. Mnohé rodiny se také podílí na udržování školky, chystání dřeva, pomáhají s propagací a podobně.

Dále děkujeme:
– CBS nakladatelství s. r. o.

Podpořte nás

Nakupujete on-line? A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo? 🙏Na odkaze zde widget si přidejte Pomocníka a my za to dostaneme bonus 30 Kč. S givtím Pomocníkem pak můžete nakupovat přes internet jak jste zvyklí, ale část peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc a Pomocník vás vždy upozorní na možnost přispět tam, kde je to možné.

Kontakt

Vladislava Dordová – 736 768 253

Milan Klajn – 732 911 418

email: info@lileska.cz

Lesní Klub Lileška Chlumská 5 

Zlín Louky 763 02

Číslo účtu: 1029700232/5500

 

Výroční zpráva za rok 2023 k nahlédnutí zde.

Chcete se k nám přidat...

Přihlašovací formulář

Kontakt

Jak se k nám dostat